Guttempler Gemeinschaft „Freischar“ Guttempler-Haus

Guttempler-Haus Apenrader Straße 62a | 24939 Flensburg


Selbsthilfe- und Nachsorgegruppen:

Guttempler Gemeinschaft „Freischar“

Guttempler-Haus

Apenrader Straße 62a | 24939 Flensburg

Jeden 1. und 3.

Dienstag im Monat

18:00 Uhr

Tel: 0461/20506